Miten Animalia toimii?

Animalia on eläinten oikeuksia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Eläinten hyvinvointi ja oikeudet on huomioitava nykyistä paremmin lainsäädännössä, koulutuksessa ja jokapäiväisissä suhteissamme eläimiin.

Näin edistämme eläinten asiaa

megafoni_valkoinen_tausta

Pidämme ääntä eläinten puolesta

Nostamme aktiivisesti esiin eläimiin liittyviä epäkohtia. Muutamme eläimiin liittyviä asenteita ja käytäntöjä kampanjoiden ja tiedottaen.

 

business_valkoinen_tausta

Neuvottelemme eläinten hyväksi

Olemme eläinten ääni eläinsuojelulain uudistuksessa. Osallistumme virallisten työryhmien toimintaan ja vaikutamme päättäjiin eläinten puolesta.

 

paperi_ja_kyna_valkoinen_tausta

Olemme asiantuntija

Toimimme asiantuntijana eläinsuojelu- ja eläinoikeuskysymyksissä eri tahoille. Annamme lausuntoja mm. medialle ja virkamiehille.

 

hearts_valkoinen_tausta

Toimimme yhdessä

Teemme yhteistyötä eläinten puolesta yritysten, koulujen, vapaaehtoistemme ja muiden yhteisöjen sekä järjestöjen kanssa. Yhteistyöllä ja vapaaehtoistemme avulla voimme vaikuttaa laajasti ympäri Suomen.

 

handshake_valkoinen_tausta

Vaikutamme kansainvälisesti

Vaikutamme kansainvälisesti eläinten hyväksi tiiviissä yhteistyössä eri maiden eläinsuojelu- ja eläinoikeusjärjestöjen kanssa. Eläinsuojelulainsäädäntöön on vaikutettava myös EU:n tasolla.

 

Animalia on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, joka toimii vain avoimin ja laillisin keinoin.