mahdollisuus_laiduntaa_600x600
aineeton-lahja_animalia_mahdollisuus-laiduntaa_kortti_2016

Mahdollisuus laiduntaa

35€

Tällä aineettomalla lahjalla tuet nautojen hyvinvointia. Nykyinen laki ei velvoita ulkoilua kaikille Suomen naudoille. Parsinavetassa elävät lypsylehmät pääsevät ainoastaan kesäaikaan jaloittelemaan laitumelle, ja pihatossa eläviä lehmiä tai lihakarjaa ei ulkoilupakko koske. Lajitovereiden kanssa laiduntaminen on sosiaalisille naudoille tärkeää, ja se myös edistää niiden terveyttä. Tämän lahjan avulla vaikutetaan siihen, että kaikki naudat saavat mahdollisuuden laiduntamiseen.

Anna lahjaksi

Pyyhi valitut